Welkom op de website van In Scene Gezet. Leuk dat je er bent!


In Scene Gezet houdt zich bezig met het creëren van beeld.
Op verschillende manieren probeert In Scene Gezet de aanschouwer te verwonderen, te prikkelen, te inspireren, te confronteren.

Experimenteren staat centraal.
Door vanuit een materiaal, een fantasie of een fascinatie te werk gaan en dit gegeven te onderzoeken, kunnen er nieuwe werelden ontstaan. Werelden waarin het vaak gaat om herkenbaarheid.
Het ontstane spel tussen realiteit en fantasie wordt laten zien door gebruik te maken van verschillende media. Zo ontstaan er foto’s, kostuums, decors, theater, installaties of ander ruimtelijk werk.